2015

Október 7-10. között 12. alkalommal szerveztük meg a Matektábort. 52 diák, 14 agg és 12 tanár vett részt a foglalkozásokon és előadásokon.

Foglalkozások

7-8

Baranyai Klára: Pantorgráf

Csonka Dorottya: Sapkás logikai feladatok

Molnár Henrietta: Végtelen

Nemecskó István: Tangram

Sztranyák Attila: Egyenlő esélyek


9-10

Csonka Dorottya: DaVinci körei

Gál Györgyné: Irracionális számok

Izsa Éva: Mersenne-prímek

Károlyi Gergely: Csomóelmélet

Mahler Attila: Stabil párosítások


11-12

Csajbók Zsófia: Alkalmazott statisztika a pszichológiában

Erben Péter: Számoljunk kétszer!

Frankl Nóra - Palincza Richárd: Ramsey-számok

Sztranyák Attila: Partíciók

Programok

Diák előadások

9. évfolyam: Kettőhatványok

10. évfolyam: Inverzió

11. évfolyam: Másodfokú diofantoszi egyenletek

12. évfolyam: Véletlenszámok (pdf) (Google Slides) (app source)


Vendég előadók

Gyenes Gábor: Neumann János

Agg-programok

Táborfoglaló A feladatok

Agg-játék


Részvevők

Galéria