2015

Október 7-10. között 12. alkalommal szerveztük meg a Matektábort. 52 diák, 14 agg és 12 tanár vett részt a foglalkozásokon és előadásokon.

Foglalkozások


7-8. évfolyam

Baranyai Klára: Pantorgráf
Csonka Dorottya: Sapkás logikai feladatok
Molnár Henrietta: Végtelen
Nemecskó István: Tangram
Sztranyák Attila: Egyenlő esélyek

9-10. évfolyam

Csonka Dorottya: DaVinci körei
Gál Györgyné: Irracionális számok
Izsa Éva: Mersenne-prímek
Károlyi Gergely: Csomóelmélet
Mahler Attila: Stabil párosítások

11-12. évfolyam

Erben Péter: Számoljunk kétszer!
Frankl Nóra - Palincza Richárd: Ramsey-számok
Sztranyák Attila: Partíciók

Programok


Diák előadások

9. évfolyam: Kettőhatványok
10. évfolyam: Inverzió
12. évfolyam: Véletlenszámok (pdf) (Google Slides) (app source)

Vendég előadók

Gyenes Gábor: Neumann János

Agg-programok

Agg-játék